Składowisko odpadów w Bobrowcu

W dniu 03.07.2013 r. Gmina Smętowo Graniczne udostępniła składowisko odpadów w Bobrowcu Zakładowi Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o. – Wykonawcy prac rekultywacyjnych. Łączna kwota wykonania rekultywacji Gminnego Składowiska w Bobrowcu wyniesie 379 927,31 zł, kwota dofinansowania z EFRR 265 849,42 zł, kwota wkładu własnego Gminy 114 000,00 zł.