Przedstawiciele Invest in Pomerania w Smętowie Granicznym

We wtorek 27 sierpnia 2013 Wójt Gminy Smętowo Graniczne Zofia Kirszenstein spotkała się z przedstawicielami Agencji Invest in Pomerania. Celem spotkania było omówienie oferty inwestycyjnej Gminy Smętowo Graniczne oraz możliwości współpracy w zakresie pozyskiwania inwestorów.

Remont ulicy Pomorskiej

 W drugiej połowie września br. zostanie przeprowadzony częściowy remont ulicy Pomorskiej. Remont ten nie jest rozwiązaniem docelowym a jedynie ma na celu tymczasowe poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kapitalny remont zostanie wykonany po zakończeniu budowy drugiego etapu kanalizacji obejmującego centrum Smętowa Granicznego.

Projekt kanalizacji Smętowo Centrum w przygotowaniu

W dniu 26 sierpnia 2013 roku w Urzędzie Gminy Smętowo Graniczne odbyło się spotkanie Wójta Gminy Smętowo Graniczne Zofii Kirszenstein z  Panem Arkadiuszem Malinowskim w-ce prezesem Biura Wielobranżowego Art Projekt z siedzibą w Kościerzynie , która została wyłoniona do wykonania projektu kanalizacji sanitarnej Centrum Smętowa Granicznego (ulice : Kociewska, Wyzwolenia, Pomorska, Gdańska oraz Podgórna) Podczas spotkania omawiano zagadnienia dot. projektu na budowę kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami.      

Modernizacja sieci wodociągowej

W dniach od 19.08.2013 r. do 31.08.2013 r. Urząd Gminy Smętowo Graniczne modernizuje sieć wodociągową polegającą na wymianie zasuw umożliwiających zmianę kierunku dostarczania wody systemem pierścieniowym. Za utrudnienia związane z przerwami w dostawie wody serdecznie przepraszamy.