Obwodnica miejscowości Kopytkowo-Smętowo Graniczne oddana do użytku

Wójt Gminy Smętowo Graniczne  w porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku informuje, iż  w dniu jutrzejszym tj. 31 października 2012r. o godzinie 9ątej  zostanie oficjalnie oddana do użytku rozbudowywana droga wojewódzka nr 231 ( obwodnica miejscowości Kopytkowo-Smętowo Graniczne)

Wizyta w Gminie Kobylnica

W dniu 23 października 2012 roku Wójt Gminy Smętowo Graniczne oraz Delegacja Radnych Gminy złożyli wizytę w Gminie Kobylnica w której władze sprawuje Wójtem Gminy Pan Leszek Kuliński Celem spotkania było wymiana doświadczeniem między gminami.

Utrzymanie porządku i czystości w gminie

W dniu 22 października 2012roku w Urzędzie Gminy Smętowo Graniczne odbyło się spotkanie dwóch komisji: Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którym omawiano Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, który ma być wprowadzony od nowego roku.Podczas spotkania zaprezentowano Radnym różne warianty opłat za odpady komunalne oraz podjęto głosowanie nt. stawki opłat, która ma obowiązywać od 1 lipca 2013 roku.Przyjęto wariant opłaty za 1 mieszkańca.Pozostałe informacje w w/w sprawie będą publikowane na bieżąco, po [...] czytaj więcej »