„Budowa przyłączy kanalizacyjnych”

W miejscowości Smętowo Graniczne dobiega końca inwestycja pn.”Budowa przyłączy kanalizacyjnych”. Inwestycja prowadzona jest przez Urząd Gminy Smętowo Gr. Całkowita długość przyłączy wynosi 2520,00m. Podłączone do kanalizacji zostały ulice: Wałowa, Sadowa, Spacerowa, Zielona, Działkowa, Gdańska, Kosznickiego, Sportowa, Dworcowa, część ul. Okrężnej i ul. Krótka. Wartość inwestycji wyniosła 294 526,81 zł. Wykonawcą prac jest firma „INSTAL” Hurt-Detal Landowski Andrzej, która w drodze przetargu nieograniczonego przedstawiła najkorzystniejszą ofertę.    

Zrealizowana inwestycja

W miejscowości Leśna Jania, gmina Smętowo Graniczne została zrealizowana inwestycja polegająca na       ” Remoncie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2729G”. Inwestycja prowadzona była przez Urząd Gminy Smętowo Gr. Remont chodnika wykonano na odcinku 722 mb. Wartość inwestycji wyniosła 103 710,78 zł. Wykonawcą prac była firma Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek, która w drodze przetargu nieograniczonego przedstawiła najkorzystniejszą ofertę.

Przedłużenie terminu rekrutacji do projektu „Czas na biznes”!

Przedłużenie terminu rekrutacji do projektu „Czas na biznes”! Szanowni Państwo! Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego informuje o przedłużeniu  terminu rekrutacji do projektu „Czas na biznes” do 03.01.2014r. do godz. 17:00. Informujemy, że do 3 stycznia 2014r. do godziny 17:00 należy złożyć wypełnione i podpisane dokumenty, w skład których wchodzą: – Regulamin rekrutacji uczestników (zaparafowany na każdej stronie i podpisany) – Formularz rekrutacyjny (załącznik nr  1 do Regulaminu rekrutacji) – Załączniki (do Regulaminu rekrutacji)  od numeru 2 do 10 włącznie – Kserokopia [...] czytaj więcej »