Gospodarka odpadami na terenie gminy

W dniu wczorajszym Wójt Gminy Smętowo Graniczne wraz z delegacja pracowników Urzędu Gminy brała udział w spotkaniu , które było poświęcone omówieniu wyników analizy finansowej i instytucjonalnej gospodarki odpadami na terenie gminy oraz stanu prac nad utworzeniem Związku Gmin Wierzyca.  

Zakończono Modernizację drogi gminnej transportu rolnego Kościelna Jania- Bobrowiec

 W dniu dzisiejszym zakończono roboty budowlane i dokonano oficjalnego odbioru zadani pn. Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Kościelna Jania- Bobrowiec. Łączna wartość inwestycji wynosiła 216200,72 zł, na odcinku 735m i szerokości 3,5m położono płyty betonowe wraz z nawierzchnią tłucznia kamiennego po obu stronach płyt drogowych.