INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SMĘTOWO GRANICZNE

Wójt Gminy Smętowo Graniczne w porozumieniu  z duńską Firmą Netto informuje,  iż nabór do pracy w Centrum Logistycznym Netto rozpocznie się nie szybciej niż   w marcu przyszłego roku. Dzięki negocjacjom władz Gminy Smętowo Graniczne z w/w firmą pierwszeństwo zatrudnienia w procesie rekrutacyjnym otrzymają mieszkańcy Gminy Smętowo Graniczne.

Spotkanie robocze „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kopytkowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne w gminie Smętowo Graniczne”

W dniu 31 sierpnia w gabinecie Wójta Gminy Smętowo Graniczne odbyło się spotkanie robocze z Firmą EKO TEch dotyczace zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kopytkowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne w gminie Smętowo Graniczne”

Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Kościelna Jania- Bobrowiec

W dniu 28 września 2012 Wójt Gminy Smętowo Graniczne w wyniku postępowania przetargowego  podpisała umowę z Firma Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Toworek z Borzechowa na wykonanie zadania pod nazwą Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Kościelna Jania- Bobrowiec. W ramach zadania wykonana zostanie :  Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych na odcinku o długości 755m i szerokości 3,5m wraz z nawierzchnią tłucznia kamiennego po obu stronach płyt drogowych. Łączna wartość inwestycji wynosi  216200,72 zł  Roboty budowlane rozpoczną się z dniem 8 [...] czytaj więcej »