Utrzymanie czystości i porządku w gminie

20 listopada 2012r. na zaproszenie Wójta Gminy w Zblewie pracownicy Urzędu Gminy w Smętowie Granicznym uczestniczyli w kolejnym posiedzeniu dotyczącym ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Osobami referującymi byli: Pan Wojciech Pomin – Pełnomocnik Prezydenta ds. utworzenia Związku Gmin Wierzyca oraz Pan Krystian Kamień – członek Zarządu spółki „Stary Las”. Na spotkaniu dyskutowano nad regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminach, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2013r. Uzgodniono, że najkorzystniejszym rozwiązaniem, które przyczyni się do obniżenia kosztów [...] czytaj więcej »

Zebranie Związku Emerytów i Rencistów

W dniu 20 listopda 2012r. Wójt Gminy Smętowo Graniczne uczestniczyła w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym  Związku Emerytów ,Rencistów i Inwalidów , które odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Smętowie Granicznym.