W dniu 27 czerwca 2012 roku w świetlicy wiejskiej w Starej Jani odbyła się X IV zwyczajna sesja Rady Gminy podczas, której Rada Gminy Smętowo Graniczne jednogłosnie zatwierdziła dwa najwazniejsze punkty obrad : sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i sprawozdanie finansowe Gminy Smętowo Graniczne za  rok 2011 jak również udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Smętowo Graniczne.    

Wyróżnienie dla Gminy Smętowo Graniczne

W dniu 19 czerwca 2012 r. Wójt Gminy Smętowo Graniczne wraz z w-ce przewodniczącym Rady Gminy Panem Tadeuszem Wojtaś, Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego Panem Wiesławem Ufniarz oraz  Inspektorem ds. Inwestycji Panią Mają Zamorowską wzięła udział w Konferencji „ Kultura –integracja społeczna –rozwój”, która odbyła się w Warszawie. Podczas uroczystej gali na ręce Wójta Gminy złożono zaszczytne wyróżnienie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za wybitne przedsięwzięcia o charakterze kulturowym i kulturotwórczym, które w latach 2010-2011 w znaczący sposób przyczyniły [...] czytaj więcej »